Sonnerathoen

Omschrijving Kamhoen:  De Sonnerathoen is een pracht om te zien! De verschillende kleuren en tekening op vleugels is uniek. In het juni laten de hoenders hun nekveren vallen(ook wel eclips rui genoemd).Ook de Bankivahoen heeft ook de eclips rui of gedeeltelijk. In het najaar krijgen ze de mooie veren weer terug. De grote van deze hoender is ongeveer 60cm bij de haan en 40 cm bij de hen. De oogkleur is oranje geel. De haan heeft een rode kam die weinig getand is. De hen heeft een bruine schutskleur van boven en onder de borst wit met zwarte tekening. Bij gevaar wordt er een geluid geproduceerd dat klinkt als “koek-kaja,kajakoek”.

Officiële benaming: Gallus Sonneratii (Grijze kamhoen)

Groepsnaam: Kamhoenders

Land van herkomst: Azie en India

Leefgebied: De Sonnerathoen zijn te vinden in bosrijk gebied op een hoogte van +/-1500meter waar veel takken, boomstronken en struiken zijn. Beschuttingsplekken zijn altijd hoog voor dit soort dieren. De hen maakt zijn nest in boomstronken of in hoge struiken.

Voedsel: Graan en groenvoer, insekten

Geslachtsrijp: Tweede levensjaar ( de hen kan het eerste jaar leggen)

Paartijd: De haan maakt driftige bewegingen met zijn poten in zijn verblijf. Voldoende beschuttingsplekken is voor de hen wel wenselijk aangezien de haan soms echt te agressief is in deze periode.

Broedseizoen: Vanaf April, aantal eieren zijn ongeveer 5 tot 8 per seizoen.                            Broedtijd is 20 dagen. Kan meerdere legsel leggen per jaar.

 

 

4 kuikens van de Sonnerathoen.