Chinese ringnekfazant

Chinese ringnekfazanten

deze hebben we tijdelijk niet in onze collectie

Chinese ringnekfazant hen

Omschrijving fazant: De Chinese ringnekfazant is een rustige fazant, met uitzondering van de paartijd. De haan heeft diverse kleuren en is vanaf zijn tweede levensjaar volledig op kleur. De hen is wat kleiner dan de haan en heeft een bruine schutkleur. Het kenmerk van de haan is dat hij haaks de lucht in kan vliegen uit stilstand bij gevaar.

Officiële benaming: Chinese Ringnekfazant

Groepsnaam: Edelfazanten

Land van herkomst: China, Azie

Leefgebied: bosrijkgebied, op een hoogte tussen 1000 en 2500 meter

Voedsel: Insecten en plantaardig voedsel

Geslachtsrijp: Eerste levensjaar

Paartijd: De haan is erg dominant in de paartijd. Dit kan soms zo heftig zijn dat de haan de hen doodpikt.

Broedseizoen: April tot ongeveer juni, met 8 eieren per broedseizoen. Broedtijd ts 23 dagen.

 

 

Chinese ringnekfazant haan