Bankivahoen

Bankivahoen haan

Omschrijving kamhoender:  De Rode Kamhoen of Bankivahoen is een mooi exemplaar. Dit soort is ontstaan in Azie en India. 3200 v.Chr. werd dit al gehouden als huishoender. De Bankivahoen is na alle waarschijnlijkheid de voorouder van de kip. Heeft ook de eclips rui (soms gedeeltelijk). De Sonnerathoen heeft een volledige eclips rui.

Officiële benaming: Gallus Gallus (ook wel rode kamhoen genoemd)

Groepsnaam: Kamhoenders

Land van herkomst: Azie en India

Leefgebied: De Bankivahoen zijn te vinden in bosrijk gebied, waar veel takken, boomstronken en struiken zijn. Beschuttingsplekken zijn altijd hoog voor dit soort dieren. De hen maakt zijn nest in boomstronken of in hoge struiken.

Voedsel: Wormen, insekten en bladeren graspollen.

Geslachtsrijp: Eerste levensjaar

Paartijd:  De haan maakt driftige bewegingen om het vrouwtje om indruk te maken. De haan maakt hierbij hoge tonen (gekakel) maar anders als bij een gewone kip. De snavel van de Bankivahoen is vrij scherp en iets krom gebogen. Men vermoed dan ook dat dit soort zelf jaagt voor voedsel!

Broedseizoen:  Vanaf April, aantal eieren zijn 6 tot 8 per keer en dat kan zich enkele malen herhalen. Broedtijd is 19/20 dagen.

 

 Boven: 4 kuikens van de Bankiva of Rode Kamhoen.

 Onder: 4 hennen van de Bankiva of Rode Kamhoen