Lafayettehoen

Lafayettehoen of Gele kamhoen

 

Omschrijving Kamhoen:  De Lafayettehoen is fraai om te zien! De verschillende kleuren en tekeningen op de vleugels maken dit soort bijzonder mooi en zeldzaam. De grote van deze hoen is ongeveer 60cm bij de haan en 40 cm bij de hen. De oogkleur is oranje geel. De haan heeft een rode kam met een gele vlek die weinig getand is. De hen heeft een bruine schutskleur van boven met lichte tekening.

Officiële benaming: Gallus Lafayetta (Gele Kamhoen)

Groepsnaam: Kamhoenders

Land van herkomst: alleen Sri Lanka

Leefgebied: De Lafayettehoen zijn te vinden in bosrijk gebied op een hoogte van +/-1500  meter waar veel takken, boomstronken en struiken zijn. Beschuttingsplekken zijn altijd hoog voor dit soort dieren. De hen maakt zijn nest in boomstronken of in hoge struiken. Soms erg onrustig zijn als er iets onverwachts gebeurd. Algemeen een rustige kamhoender.

Voedsel: Graan en groenvoer, insekten

Geslachtsrijp: Tweede levensjaar (de hen kan het eerste jaar leggen)

Paartijd: Dit soort kan met andere fazanten goed gehouden worden. Als er aan voldaan wordt dat er een grote ren is gaat dit prima. In de paartijd is het mannetje erg agressief tegen welke “indringer” dan maar ook.

Broedseizoen:  Vanaf april/mei, aantal eieren zijn ongeveer 3 of 4 per legsel seizoen. Broedtijd is ongeveer 19/20 dagen.

 

Onder kuiken van 1 week oud